There are no breaking news at the moment

Suomessa on kaikille tasapuolinen peruskoulutus. Jokaisella on oikeus ja velvollisuus opiskella ja vasta 16-vuotiaana tehdään päätöksiä jatko-opiskelusta, jolloin voi lähteä ammatteihin valmistaviin kouluihin tai sitten voi lähteä lukioon, jos haluaa tähdätä esimerkiksi yliopistoon. Monet lapset ja nuoret siis opiskelevat peruskoulunsa valtion ylläpitämissä kouluissa, mutta Suomesta löytyy myös monia yksityiskouluja. Millaisia kouluja nämä yksityisten tarjoamat opinahjot sitten oikein ovat ja ovatko ne hyvä vaihtoehto perinteiselle koululle? Millaisessa tilanteessa oppilaalle voi olla hyödyllistä mennä yksityiseen kouluun? Näihin ja moniin muihin kysymyksiin vastaamme tässä artikkelissa, joten lue ihmeessä eteenpäin, mikäli olet kiinnostunut yksityisistä kouluista sekä niiden tarjoamista mahdollisuuksista.

Onko yksityinen koulu hyvä vaihtoehto?

Kun puhutaan yksityisistä kouluista, moni ajattelee heti ulkomaisista elokuvista tuttuja sisäoppilaitoksia, joissa on tiukka kuri ja opiskellaan aamusta yöhön saakka. Oikeasti yksityiset koulut ovat Suomessa kuin mikä tahansa muukin koulu. Oppilaat tulevat aamulla kouluun, opiskelevat eri oppiaineita päivän aikana ja lähtevät iltapäivällä kotiin. Miksi sitten oppilaan kannatta mennä yksityiseen kouluun, jos se on hyvin lähellä valtion tarjoamaa oppilaitosta?

Monet yksityiset koulut ovat keskittyneet johonkin erityiseen opinalaan. Jotkut koulut tarjoavat esimerkiksi taideaineita, joita ei voi opiskella normaalissa koulussa. Jotkut koulut taas voivat olla keskittyneet esimerkiksi urheiluun ja liikuntaan. Jos oppilas harrastaa kilpaurheilua huipputasolla, voi olla hyvä vaihtoehto valita siihen keskittynyt koulu. Myös esimerkiksi kuvataiteisiin keskittynyt koulu voi olla hyvä valinta oppilaalle, joka jo varhaisessa vaiheessa tietää haluavansa sille uralle. Näitä oppiaineita yleensä on normaalissa koulussa melko vähän.

Jos oppilas on erityisen lahjakas jossain aineessa ja hän on siitä kiinnostunut, voi olla hyvä valinta mennä yksityiseen kouluun, joka tarjoaa mahdollisuudet keskittyä kyseiseen aineeseen. Monet yksityiset koulut tarjoavat myös opetusta muulla kielellä ja siksipä monet lapset ja nuoret menevät yksityisiin kouluihin, jos heidän äidinkielensä on jokin muu kuin suomen kieli. Tällaisia ovat esimerkiksi saamen, ruotsin ja venäjän kieli. Äidinkielenään näitä puhuvia lapsia on Suomessa paljon, joten yksityisille kouluille on tarvetta. Näin ollen he voivat ylläpitää omaa kulttuuri-identiteettiään.