There are no breaking news at the moment

Yksityiskouluissa työskentelee opettajia ja koulunkäyntiavustajia siinä missä tavallisissa kunnallisissa kouluissakin. Mikäli nämä koulut ovat tehneet julkisen puolen kanssa sopimuksen esimerkiksi perus- tai lukio-opetuksen järjestämisestä, tulee niiden seurata valtakunnallista opetusohjelmaa aivan kuten kunnallisten koulujen.

Suomalaisessa kontekstissa yksityiskoulujen idea on kuitenkin se, että ne pyrkivät tarjoamaan jotain enemmän kuin ”tavalliset” kunnalliset koulut, vaikka nekin ovat maailman mittapuulla huippuluokkaa. Suomalaiset yksityiskoulut ovat usein erikoistuneet johonkin tiettyyn asiaan kuten liikuntaan, luonnontieteisiin tai kieliin. Ne voivat noudattaa jotain tiettyä filosofiaa tai katsomusta: steinerkouluissa arvostelu on usein yksinomaan sanallista ja kristillisessä koulussa joulujuhlaan kuuluu aina jouluevankeliumi.

Mitä tällaisessa koulussa työskentelevältä opettajalta sitten vaaditaan? Sitä käymmekin tässä artikkelissa läpi.

Muodollinen pätevyys pohjana

Mikäli koulu on sitoutunut tarjoamaan peruskoulu- tai lukio-opetusta, sen opetussuunnitelmien lisäksi myös henkilökunnan tulee vastata valtiollisia standardeja. Pätevältä opettajalta vaaditaan pedagogisia opintoja ja niiden määrä riippuu siitä, millä koulutusasteella ollaan töissä.

Lastentarhanopettajalla riittää kasvatustieteiden kandidaatin tutkinto, jossa pedagogiset opinnot ovat olleet pääaineena. Luokanopettajille on aivan oma tutkinto-ohjelmansa, missä pääaine on sama, mutta minimivaatimus on kasvatustieteiden maisteri. Aineenopettajien tulee opiskella pääaineenaan sitä ainetta, jota aikovat opettaa ja opettajan pätevyys saadaan aineenopettajan pedagogisista opinnoista. Niiden laajuus on 60 opintopistettä ja niillä pätevöityy sekä yläasteelle että lukioon.

Rehtorin muodolliseen pätevyyteen kuuluu oman koulutusasteen pätevyyden lisäksi myös 25 opintopisteen omat opinnot koulutuksen hallinnosta. Lisäksi rehtoriksi voidaan nimetä vain sellaisia henkilöitä, joilla on tarvittavaa kokemusta itse opetuksesta.

Yksityiskoulun omat vaatimukset

Loppujen lopuksi yksityiskoulujen opettajat eivät siis eroa ”tavallisista” opettajista, mutta yksityiskouluilla on valtuudet asettaa tiettyjä lisävaatimuksia opettajiensa palkkaamisessa. Kielikouluissa tämä voi olla esimerkiksi riittävä kielitaito, mikäli koulussa opetetaan vaikkapa ranskaksi. Tiettyä maailmankatsomusta korostavat koulut voivat testata, jakaako hakija heidän arvonsa ja pystyykö hän tuomaan niitä esille opetustyössään.

Ulkomailla toimivat ns. suomikoulut vaativat usein myös hakijoilta paikallisen maan tuntemusta ja valmiutta integroitua uuteen kotimaahan, jossa töitä tehdään. Näissä tapauksissa vaikkapa Aurinkorannoilla sijaitsevan suomalaisen koulun opettajan oletetaan tuntevan hieman espanjalaista lakia ja olemaan valmis opettelemaan kieltä oppilaiden kanssa itse koulunkäynnin ohella.