There are no breaking news at the moment

Suurin osa yksityisrahoitteisista kouluista on tavallisia kyläkouluja, joiden rahoitus tulee osittain yksityisiltä tahoilta mutta ne noudattavat silti yleistä opetussuunnitelmaa. Opinnot ovat pääsääntöisesti samaa linjaa noudattavia myös sellaisissa yksityisissä oppilaitoksissa, jotka tarjoavat oppilailleen jotain erityistä. Tällaisia voivat olla kielikoulutusta antavat koulut sekä johonkin tiettyyn pedagogiseen suuntaukseen tai aatteeseen perustuvat oppilaitokset. Poikkeuksen tekevät kuitenkin jotkut kansainväliset koulut, joiden ohjelma on osittain hieman erilainen.

Yksityiskoulujen opinnot voivat poiketa tavallisten valtion koulujen ohjelmista siinä, että ne painottavat jotain tiettyä tiede- tai taideainetta. Myös oppimistavat saattavat poiketa tavallisista kouluista. Esimerkiksi Steiner-kouluissa ei pääsääntöisesti käytetä oppikirjoja kuin joissain tietyissä tilanteissa. Opettajille on kuitenkin samat koulutusvaatimukset kautta linjan. Yksityiskouluissa opiskeluun on alettu yleisesti suhtautua paljon positiivisemmin ja esimerkiksi Steinerkoulun oppilasmäärä on ollut kasvussa Turussa sijaitsevassa koulussa.

Monipuolista oppimista

Yksityiskoulut, jotka erikoistuvat johonkin tiettyyn aineeseen, kieleen tai opetustyyliin ovat muokanneet omaa opetustyyliään ja -sisältöään tavoitteitaan vastaavaksi. Esimerkiksi Steinerpedagogiikkaa noudattavat oppilaitokset poikkeavat opinnoiltaan melkoisesti tavallisista kouluista. Näissä oppilaitoksissa painotetaan taideaineita ja oppilaan yksilöllisyyttä. Lisäksi tarjolla on aivan erilaisia oppiaineita kuten eurytmiaa. Kyseessä on eräänlainen musiikkia, liikuntaa ja taidetta yhdistävä oppimismuoto, joka opettaa niin kehonkieltä, rytmiä, säveliä kuin kielioppiakin.

Montessorikoulussa oppiminen on oppilaan omalla vastuulla ja opettaja on vain oppilaan ohjaajana, tarjoaa erilaisia virikkeitä ja toimii tarkkailijana. Opetus perustuu erilaisten montessorimateriaalien käyttöön opetuksessa. Ne jakautuvat käytännönläheisiin, sensorisiin, kielellisiin, matemaattisiin ja kulttuurisiin materiaaleihin. Molemmat sekä Steinerkoulu että Montessorikoulu tarjoavat oppilaalle ympäristön, jossa ei anneta arvosanoja eikä rangaistuksia.

Erilaisia oppimisympäristöjä

Yksityisissä kouluissa voidaan panostaa enemmän siihen, millä tavalla lapset oppivat ja minkälaisessa ympäristössä oppiminen tapahtuu. Se voi olla käytännönläheisempää eli lukemisen sijasta koetaan asioita, eläydytään tilanteisiin ja katsotaan maailmaa toisesta näkökulmasta. Uutta oppimaan voidaan lähteä vaikka korkealle kalliolle, josta oma tuttu ja turvallinen ympäristö näyttääkin erilaiselta. Esimerkiksi Montessorikoulu panostaa lapsen tasoiseen ympäristöön. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että koulussa kaikki huonekalut ovat lapsille sopivan kokoisia ja vessojen ja lavuaarien lisäksi myös kaikki muut toiminnot ovat lapsille sopivalla korkeudella.