There are no breaking news at the moment

Suomessa on tarjolla erittäin laadukasta kouluopetusta kautta maan. Opettajat ovat ammattitaitoisia ja kaikille yhteiset opintosuunnitelmat takaavat sen, että jokainen koululainen oppii samat perusasiat asuinpaikastaan riippumatta. Koulussa opitaan lukemisen, laskemisen sekä muiden kouluaineiden lisäksi taideaineita sekä tietojenkäsittelyä. Lisäksi koulussa opitaan myös muita tulevaisuuden kannalta tärkeitä asioita kuten sosiaalisuutta ja vuorovaikutustaitoja. Vaikka kuntien ja kaupunkien järjestämä opetus on erittäin tasokasta, jotkut vanhemmat haluavat silti tarjota lapsilleen jotain hieman enemmän. Suomessakin on olemassa yksityiskouluja sekä erilaisia kansainvälisiä oppilaitoksia. Lisäksi osa suomalaisista lapsista käy koulua joko kokonaan tai osittain ulkomailla tai kotiopetuksessa.

Yksityiskoulut

Suomessa on yhteensä noin 80 yksityiskoulua. Iso osa yksityiskouluista on tavallisia kouluja ja ainut ero kunnallisiin kouluihin on siinä, että ne ovat yksityisesti rahoitettuja. Esimerkiksi Helsingissä joka kolmannes koulu on yksityisrahoitteinen ja Helsingin kaupunki on tehnyt niiden kanssa sopimuksen perusopetuksen järjestämisestä. Osa yksityisistä kouluista toimii täysin itsenäisesti, ja niistä suurin osa järjestää opetusta esiopetuksesta aina lukioon asti. Näiden kokonaan omillaan toimivien yksityiskoulujen eduista käydään kiivasta keskustelua. Niiden väitetään asettavan lapset eriarvoiseen asemaan, sillä niiden lukukausimaksut saattavat olla hyvinkin korkeita. Toisaalta yksityiskoulua käyville lapsille on usein tarjolla enemmän mahdollisuuksia sekä yksilöllisempää opetusta kuin julkisessa koulussa opiskeleville. Suurin osa yksityiskouluista myös erikoistuu johonkin opetuksen osa-alueeseen, kuten luonnontieteisiin tai kieliin.

Kansainväliset koulut

Osa yksityiskouluista on kansainvälisiä kouluja. Näiden koulujen oppilaat voivat olla Suomeen muualta tulleita, jolloin he voivat saada opetusta omalla kielellään Suomessakin. Lisäksi näissä kouluissa voivat opiskella täysin suomalaiset oppilaat. Heidän vanhempansa haluavat lasten oppivan vierasta kieltä mahdollisimman perusteellisesti ja saavan kansainvälisiä kokemuksia koulussa, jossa on ympäri maailmaa tulleita oppilaita. Lisäksi monesti kansainvälisissä kouluissa myös opettajat ovat usein Suomeen muuttaneita, joten kielen oppiminen on mahdollisimman autenttista.

Kotiopetus

Osa suomalaisistakin lapsista suorittaa oppivelvollisuutensa kotiopetuksessa. Suomessa ei ole koulupakkoa, vaan opetuksen voivat hoitaa myös lapsen vanhemmat tai vaikka isovanhemmat. Kotiopetus on lisääntynyt viime vuosien aikana ja Suomessa on jo yli 400 kotona perusopetuksen suorittavaa lasta.